Stadgar

Här presenteras de stadgar som reglerar verksamheten för Snöveltorps samfällighetsförening. 

Du kan även välja att ladda ner stadgarna som PDF (här). Det krävs då att du har Adobe Reader för att kunna öppna dokumentet.