Årsmöteshandlingar

Du som medlem i samfällighetsföreningen har rätt att begära ut handlingar och protokoll från årsmöte (årsstämma). Styrelsen är skyldig att hålla dessa tillgängliga för begäran senast två veckor efter årsmöte. Detta görs genom skriftlig begäran via e-post till styrelsens gemensamma e-postadress – styrelsensnoveltorp@gmail.com där du anger ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Begärda handlingar kommer därefter att skickas ut brevledes.

Årsmöteshandlingar så som protokoll är inte en offentlig handling i juridisk mening.