Skriva motion

Har du ett förslag på förändring eller förbättring som rör föreningens ansvarsområde och primära åtaganden? Då behöver du skicka en s.k motion till styrelsen för vidare beredning till det kommande årsmötet. En motion är en skriftlig beskrivning av ditt förslag och den behöver vara styrelsen tillhanda senast i april under innevarande år för att sedan kunna presenteras med styrelsens kommentarer och förslag på beslut på det efterföljande årsmötet samma år.

Det är dock medlemmarna på årsmötet som genom omröstning yrkar på slutligt bifall eller avslag för motionen, oavsett styrelsens kommentarer eller förslag till beslut.

Du kan skicka din motion till styrelsen när som helst under året. Dock innan april månad om du vill att motionen ska hanteras på årsmötet samma år. Motionen kan skickas till styrelsen via epost till styrelsensnoveltorp@gmail.com.

Nedan följer en checklista för vilken information som behöver finnas med på din motion för att styrelsen ska kunna hantera den:

Skriva motion

  1. Skriv gärna din motion i ett digitalt dokument eller direkt i ett epostmeddelande.
  2. Ange en rubrik för din motion som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  3. Beskriv så tydligt som möjligt vad ditt förslag handlar om, samt vilka fördelar som ditt förslag skulle kunna föra med sig. 
  4. Om förslaget innebär en kostnad för föreningen är det bra om du skriver med en uppskattad kostnadskalkyl.
  5. Avsluta motionen med vilket beslut du föreslår att årsmötet ska ta.
  6. Underteckna motionen med namn, datum samt din fastighetsbeteckning.
  7. Skicka motionen digitalt till styrelsensnoveltorp@gmail.com.

Styrelsen behandlar alla motioner som motsvarar ovanstående kriterier.