Styrelsen

Det dagliga arbetet i Snöveltorps samfällighetsförening drivs av en styrelse. Denna styrelse väljs av föreningens medlemmar på årsmötet (årsstämman). Efter att årsmötet beslutat om val av styrelse fördelar styrelsemedlemmarna den interna rollfördelningen via ett så kallat konstituerande möte. 

För arbetet i styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsmötet.

Styrelsen består år 2022 av följande sammansättning:

Ordförande – Anton Lilja

Kassör – Morgan Stenberg

Sekreterare – David Bothzén

Ledamot – Marcus Sandbacka

Ledamot – Erik Wallman

Ledamot – Andreas Ohlén

Ingående kontakt med styrelsen hänvisas i första hand till styrelsens gemensamma epostadress: styrelsensnoveltorp@gmail.com.

Vi kontrollerar inkorgen regelbundet och strävar efter att återkoppla inom 48h.