Anslagstavla

Här publicerar vi anslag inför kommande föreningsdagar, så som städdagar och årsmöte.

Kort summering från årsmöte 2022

Den 22:e maj genomfördes årsmöte enligt kallelse. Ett fåtal medlemmar närvarade och den motion som kommunicerades godkändes.

Protokollet från årsmötet lämnar ut på skriftlig begäran till styrelsen.